AFLYST - Generalforsamling i Foreningen Hobro IK af 1913

AFLYST

Grundet situationen omkring Crovid-19 virusen har vi besluttet at aflyse foreningens generalforsamling d. 24. marts kl. 19:00.
Hold øje med hjemmesiden og Facebook for oplysninger om ny dato. 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Hobro IK, Fodboldforeningen af 13. juni 1913.
 
Tirsdag 24. marts 2020 kl. 19:00
 
i Jutlander Bank Loungen på DS Arena.
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til Formand Per Andersen, Hobro IK, Amerikavej 9 , 9500  Hobro eller på mail pea@hikfodbold.dk
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 1 revisor
8. Eventuelt
                                                      
 
Bestyrelsen
Hobro IK, Fodboldforeningen 
      Indkaldelse som pdf - Klik Her                                                            


Tilbage til oversigten