Bestyrelsen i Hobro IK A/S har konstitueret sig

PRESSEMEDDELELSE
07-10-2020
På billedet fra venstre: Preben Johansen, Jens Bjørn, Per Andersen, Søren Jeppesen, Peter Christensen, Lars Hird og Jeppe Ugilt Hansen. (Foto: Dannie Rosenkrantz)

Som bekendt afholdte Hobro IK A/S generalforsamling den 24. september, hvor der var udskiftning af to bestyrelsesmedlemmer, idet Lars Kühnel og Thomas Bjerre ikke genopstillede. I stedet blev blev Søren Jeppesen valgt, som repræsentant for foreningen og Jens Bjørn blev valgt ind af generalforsamlingen, som nyt bestyrelsesmedlem.

Den nye bestyrelse har netop konstitueret sig, og ledelsen af Hobro IK A/S vil fremover ske i et formandskab, med Peter Christensen som ny formand og Preben Johansen, Jeppe Ugilt Hansen og Per Andersen som næstformænd.

Formålet med dette formandskab har været at tilgodese, at der er grænser for hvad en enkeltperson kan klare, som del af et frivilligt og ulønnet hverv. Formandskabet har fordelt ansvarsopgaverne i bestyrelsen mellem sig, således at de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og viden udnyttes bedst muligt og for at vise at bestyrelsens fremadrettede arbejdsindsats skal ses som en holdindsats.

Peter Christensen siger følgende om det fremadrettede arbejde:

- Hobro IK står overfor en spændende og udfordrende fremtid, i en historisk svær 1. Division. Hertil kommer de udfordringer, som Corona-pandemien har medført, som desværre bidrager til at gøre livet som fodboldklub vanskelig. Vi må dog glæde os over, at vi midt i denne alvorlige tid, kan afvikle vores kampe og trods alt må have 500 tilskuere på DS Arena pr. kamp. Der er mange opgaver, der skal løses og dem vil vi tage hul på, med udgangspunkt i Hobro IKs værdisæt: Hårdt arbejde, ydmyghed, udvikling, sammenhold og glæde.

- I de senere år har Hobro IK haft stor succes med at bruge flere penge på talentarbejdet i ungdomsårgangene og udvikle egne- såvel som udefrakommende talenter, og gøre dem til profiler i ind- og udland, men vi mangler stadig at plukke frugten af det hårde arbejde, og den udvikling de går igennem. Denne udvikling og det hårde arbejde stemmer godt overens med Hobro IKs værdier og vi skal fortsætte det gode arbejde, der allerede bliver gjort.

- Hobro IKs målsætning er at være en klub i top 18 i Danmark, og det kræver at alle i og omkring klubben bidrager. Dette gælder alle fra spillere, til frivillige, ansatte, partnere og andre interessenter omkring klubben. Vi skal, i fællesskab, skabe det sammenhold, som klubben kan og skal udvikles på, til glæde for alle os som holder af klubben, slutter Peter Christensen, nyvalgt formand i Hobro IK A/S.


Tilbage til oversigten