TAK FOR EN FANTASTISK SÆSON! VI SES I SU SU SUPERLIGAEN! TAK FOR EN FANTASTISK SÆSON! VI SES I SU SU SUPERLIGAEN! TAK FOR EN FANTASTISK SÆSON! VI SES I SU SU SUPERLIGAEN! TAK FOR EN FANTASTISK SÆSON! VI SES I SU SU SUPERLIGAEN! TAK FOR EN FANTASTISK SÆSON! VI SES I SU SU SUPERLIGAEN!
Ordensreglement


I forbindelse med kampe i 1. division og DBU´s Pokalturnering gælder nedenstående ordensreglement for alle, der færdes på DS Arena.


1) Det er en betingelse for adgang til stadion, at man – hvis det findes nødvendigt – lader sig visitere af kontrollører ved stadion.

2) Det er forbudt at medtage flasker og/eller andet, der kan anvendes som kasteskyts.

3) Det er forbudt at medtage slag- og stødvåben og at medtage eller foretage afbrænding af knaldfyrværkeri, romerlys eller andre former for fyrværkeri eller nødblus.

Under slag- og stødvåben er paraplyer omfattet, mens lommeparaplyer heller ikke må medbringes, idet de generer udsynet for andre tilskuere.

4) Det er forbudt at forcere stadionhegnet og betræde græsset/spillepladsen.

5) Det er forbudt at færdes synligt beruset på stadions område eller at genere andre på anden måde.

6) Alle anvisninger givet af kontrollører skal straks efterkommes.


Overtrædelser kan medføre bortvisning og strafansvar.


Godkendt af Nordjyllands Politi den 20. februar 2012.