Generalforsamling i HIK's venner den 1. marts

HIK's Venner afholder generalforsamling FREDAG DEN 1. marts 2019, KL. 19.00 på DS Arena i den lille lounge.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Tilmelding er nødvendig til Ole Drensgaard på mail oledrensgaard@live.dk – eller på telefon 40 71 60 99.

Tilbage til oversigten