Generalforsamling i Hobro IK Fodboldforeningen

Hobro IK Fodboldforeningen, afholder
Generalforsamling den 26. februar kl. 19:00

Generalforsamling i Hobro IK fodboldforening af 13. juni 1913
Den årlige generalforsamling afholdes den
26. februar 2019 kl 19.00 på DS Arena, Jutlander Bank Loungen
 
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:
 
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af 1 revisor
  8. Eventuelt
 
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være
bestyrelsen i hende senest 8 dage før generalforsamlingen 

Tilbage til oversigten