Generalforsamling Tir. 20. februar kl. 19:00

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING

                                                              
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Hobro IK,
Fodboldforeningen af 13. juni 1913.

 Tirsdag 20. februar 2018 kl. 19:00

 i Jutlander Bank Loungen på DS Arena.
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til Per Andersen, Snebærvej 8, 9500  Hobro eller på mail pea@hikfodbold.dk
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 1 revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsen
Hobro IK, Fodboldforeningen

         

Tilbage til oversigten