Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Hobro IK A/SDer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Hobro IK A/S
tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.00 i Jutlander Bank Loungen på DS Arena
med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Ændring af vedtægterne
3.  Eventuelt.
 
Det er udelukkende aktionærer i Hobro IK, som har møde- og stemmeret.
 
På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 2.500 A-aktie 10 stemmer. 
Hver kapitalandel på kr. 2.500 B-aktie giver 1 stemme.
 
For overholdelse af Corona-regler er det et krav, at man tilmelder sig generalforsamlingen på mail mh@hikfodbold.dk senest torsdag, den 12. november 2020 kl. 12:00.
 
Det er et krav at man bærer mundbind fra man kommer til man går.
Der vil være stoleopstilling, så alle sidder med ansigtet i samme retning. 
Når man sidder ned må mundbind fjernes.
 
Der vil ikke være traktement til denne ekstraordinære generalforsamling.
 
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne kan ses her.
De nugældende vedtægter kan ses her.
 
På bestyrelsens vegne
Peter Christensen
Formand


Tilbage til oversigten