Ny struktur for Hobro IK vedtaget

På tirsdagens generalforsamling blev beslutningen om en ny struktur for Hobro IK endeligt vedtaget, hvilket betyder at klubben splittes op i en foreningsdel samt en professionel del. Der blevet samtidig valgt en ny bestyrelse for foreningsdelen, mens en bestyrelse for den professionelle del findes på et senere tidspunkt.  
 
Tirsdag aften var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Hobro IK vedrørende beslutningen om at udskille den professionelle del af klubben til et aktieselskab. Beslutningen blev som ventet vedtaget, og dermed er er der givet mandat til at aktieselskabet Hobro IK A/S kan oprettes.
 
Beslutningen betyder også at der skal findes en ny bestyrelse for både den professionelle del samt foreningsdelen. For foreningsdelen blev den nye bestyrelse valgt på aftenens generalforsamling, hvor Niels Christian Andersen og René Greve fortsætter med at sidde i bestyrelsen. Derudover er der valgt fire nye medlemmer til bestyrelsen i form af Per Andersen, Thomas Bjerre, Michael Falck og Jacob Jacobsen.
 
Det betyder samtidig, at den nu tidligere formand Steen Juulsgaard samt de to bestyrelsesmedlemmer Henrik Hammershøj og René Højen Pedersen ikke længere vil være at finde i bestyrelsen. De skal alle have en stor tak for indsatsen i Hobro IK.
 
Hobro IK A/S
Beslutningen om at udskille den professionelle del til aktieselskabet Hobro IK A/S træffes blandt andet på baggrund af argumentet om, at det vil give visse økonomiske fordele. Det vil eksempelvis blive lettere at styre den daglige drift i klubben. Opsplitningen vil også give foreningens bestyrelse mere tid og flere kræfter til at fokusere på talentudviklingen og ungdomsarbejdet i klubben, eftersom anliggender i den professionelle del kommer til at blive styret af aktieselskabets ledelse.
 
Der skal naturligvis også findes en ny bestyrelse for den professionelle del, Hobro IK A/S. Denne kan dog først findes ved selskabets kommende generalforsamling, som bliver afholdt den 19. september 2016. Selvom den professionelle del udskilles til et aktieselskab, så vil foreningen Hobro IK dog stadig have den bestemmende indflydelse, eftersom foreningen kommer til at eje mindst 51% af aktierne i selskabet. Bestyrelsen i aktieselskabet kommer desuden til at bestå af syv medlemmer, hvoraf de to skal findes i foreningens bestyrelse. Derudover udpeges yderligere to af medlemmerne på vegne af foreningen, således at fire af medlemmerne i aktieselskabets bestyrelse reelt er udpeget af foreningen.


PRESSEMEDDELELSE (30-08-2016)

Tilbage til oversigten