Optimering af strukturen i Hobro IK A/S

Bestyrelsen i Hobro IK A/S har den seneste tid arbejdet på at klarlægge og optimere den interne struktur i organisationen. Denne proces er nu afsluttet, og det betyder blandt andet, at Rasmus Ingeman fremover kommer til at være fuldtidsansat som salgschef.
 
Da Hobro IK for få måneder siden blev splittet op i en foreningsdel og en professionel del, blev der kort efter valgt en ny bestyrelse for den professionelle del, Hobro IK A/S. Et vigtigt punkt for den nye bestyrelse har været at klarlægge og optimere den interne struktur i selskabet Hobro IK A/S.
 
Dette er sket gennem en længere proces, hvor medarbejdere og ledere i organisationen er blevet hørt undervejs. Som et resultat af denne proces er organisationen blevet inddelt i fire afgørende områder: Sport, salg, drift og økonomi. Der er desuden blevet tilknyttet en leder til hver af disse fire områder, og disse fire ledere kommer fremover til at indgå i et ledelsesteam.


Rasmus Ingeman er blevet udnævnt til salgschef i Hobro IK A/S. (Foto: Dannie Rosenkrantz)
 
Rasmus Ingeman udnævnes til salgschef
Med optimeringen af strukturen kommer Rasmus Ingeman til at gå fra at være sponsorkoordinator til at være salgschef i Hobro IK A/S og kommer desuden til at gå fra at være deltidsansat til at være fuldtidsansat.
 
”Jeg er selvfølgelig glad for udnævnelsen til salgschef. Der er rigtig mange gode mennesker i og omkring Hobro IK, og jeg glæder mig til at kunne investere endnu mere tid i at udvikle klubben yderligere,” siger den nyudnævnte salgschef Rasmus Ingeman.
 
Jens Hammer Sørensen og Bent Nielsen vil fortsat være henholdsvis sportschef og økonomichef, mens administrationschef Henrik Hammershøj fremover kommer til at have en stilling som drifts- og eventchef. En ændring, som dog ikke kommer til at have den helt store indflydelse på Henrik Hammershøjs dagligdag.

Tilbage til oversigten