Kontingentopkrævning pr. 1. jan. 17 for Hobro IK fodbold.

Der opkræves to årlige kontingenter. 
1. opkrævning dækker fra 1. jan. til 30. juni. 
2. opkrævning dækker 1. juli til 31. dec. 

Kontingentet dækker al træning udendørs og indendørs.

Opkrævningen sendes som et link til medlemmet via den mailadresse medlemmet har oprettet hans/hendes Holdsportprofil. 
Der sendes en rykker ud umiddelbart inden betalingsfristen udløber. 

Opkrævning for første halvår sendes ud omkring 1. feb. 
Opkrævning for andet halvår sendes ud omkring 1. sep.

Når betalingsfristen overskrides spærres medlemmet på Holdsport og kan således ikke deltage i træning og kamp før kontingentet er betalt. 
Spillercertifikat frigives ikke, såfremt der er restance på det pågældende medlem. 

Vedr. de spillere som er oprettet hos Broen eller anden ordning, så søger klubben kontingentet hjem for disse. Det er dog under forudsætning af at klubben er gjort bekendt med at medlemmet er godkendt til ovenstående. 

Ved oprettelse af nye medlemmer, sendes automatisk opkrævning ud ved oprettelse i Holdsport.