Hobro IK tager DIF-afvisning til efterretning

DIF-Idrættens Højeste Appelinstans har overraskende afvist at behandle appelsagen omkring taberdømmelsen af Hobro IK i en hjemmekamp mod AGF den 11. september sidste år.
 
DIF-Idrættens Højeste Appelinstans har i dag afsagt kendelse i sagen Hobro IK mod AGF. Appelinstansen har afvist at behandle sagen, da den allerede har været behandlet ved to instanser under Dansk Boldspil-Union samtidig med, at Appelinstansen ikke mener, at sagen har principiel karakter.
 
Hobro IK har taget afgørelsen til efterretning og vil ikke foretage sig yderligere i sagen.
 
”Vi har været forpligtet til at forfølge alle muligheder for at sikre de tre point, som vi retteligt vandt i opgøret på banen. Nu er de juridiske muligheder udtømte, og vi vælger at se fremad og koncentrere os om det fodboldmæssige,” siger bestyrelsesformand Steen Juulsgaard fra Hobro IK.
 
Sagen handlede om, at det elektroniske spillercertifikat for den tidligere Hobro-spiller Adama Tamboura ikke fysisk var i klubbens besiddelse, da kampen mod AGF blev afviklet den 11. september sidste år. Retten til at spille for Hobro IK var dog sikret, da Dansk Boldspil-Union forinden havde godkendt kontrakten og tilføjet den pågældende spiller på den såkaldte A-liste, der sikrer spilleberettigelse.
 
”Vi håber, at sagsbehandlingen har givet anledning til, at Dansk Boldspil-Union fremadrettet vil overveje muligheden for at sikre en mere forenklet procedure omkring overdragelse af elektroniske spillercertifikater, således at der er fuld overensstemmelse mellem reglerne på området samt håndteringen i Klub Office-systemet,” understreger Steen Juulsgaard.
 
Afvisningen af DIF-Idrættens Højeste Appelinstans undrer advokat Lars Kühnel, der har ført sagen på vegne af Hobro IK.
 
”Det er umiddelbart overraskende, at en sag om en arbejdsløs professionel fodboldspillers status som klubløs eller ej samt et spørgsmål om, hvorvidt et regelsæt kan finde anvendelse eller ej, ikke anses som principiel. Men da sagen ikke kan prøves ved de almindelige domstole, er der nu sat et endeligt punktum,” siger Hobro IK´s advokat Lars Kühnel.

PRESSEMEDDELELSE - 03.02.2016

 

Tilbage til oversigten
x