Forventninger til Talent Plus forældre

- Husk at børn spiller fodbold for deres egen skyld – ikke for forældrenes.
- Koncentrer dig om dit barns præstation frem for om kampene vindes eller tabes.
- Støt dit barns hold under kamp med opmuntrende tilråb og applaus.
- Kom ikke med gode råd til spillerne under kamp – lad trænerne om det.
- Stå på modsatte side af trænerne under kampe. Hvis I står på samme side skal det være uden for trænernes zone.
- Accepter og bak op om de beslutninger som trænerne tager.
- Drøft aldrig holdninger om trænere med dit barn, medmindre de er positive.
- Elitefodbold kræver fravalg, både for spilleren og familien.
- Husk at I også repræsenterer Hobro IK Talent Plus udadtil.


Er der ting, som I gerne vil have en samtale om, så henvend jer til holdets træner,
T+ træneren eller talentchefen.
 
En udtagelse til Hobro IK Talent plus er ikke ensbetydende med, at spilleren vil være en fast del af talent-miljøet i flere år.
Der vil være udskiftninger i de enkelte trupper, sandsynligvis hver sæson.
 
En udtagelse til et talent plus-hold skal bruges som et skulderklap, men herefter skal spilleren arbejde for at udvikle sig for at forblive i talent-miljøet.

Nedenstående værdiord skal være bærende og gennemgående hos både forældre, trænere og spillere i Talent Plus.
 

Værdiord

Hårdt arbejde
Medmenneskelighed
Udvikling
Seriøsitet
Vindervilje
Glæde


Hobro IK Talent Plus Motto

"Vi vil alle arbejde hårdt og seriøst for at udvikle os!"
 
 
 
Hobro IK/testTalent Plus