Forventninger til Talent Plus trænere

Som spiller og forældre i Hobro IK Talent Plus kan man forvente følgende af trænerteamet:

- At trænertemaet er optimalt forberedt.
- At trænerteamet behandler alle spillere og forældre med respekt.
- At trænerteamet stiller krav til spillerne og til sig selv.
- At trænerteamet er med til at skabe oplevelser for spillerne.
- At trænerteamet dygtiggør sig gennem uddannelse.
- At trænerteamet giver den nødvendige information på Holdsport.
- At trænerteamet er objektive omkring spillerne og holdet.
- At trænerteamet evaluerer spillerne skriftligt og mundtligt.
- At trænerteamet bruger videoevaluering med Hudl af hold og spillere.
 
Nedenstående værdiord skal være bærende og gennemgående hos både forældre, trænere og spillere i Talent Plus.
 

Værdiord

Hårdt arbejde
Medmenneskelighed
Udvikling
Seriøsitet
Vindervilje
Glæde


Hobro IK Talent Plus Motto

"Vi vil alle arbejde hårdt og seriøst for at udvikle os!"
 
 
 
Hobro IK/testTalent Plus