Kampændringer
Er der tvivl om ændringer af kampe, herunder kamptidspunkt og evt. sted. Tag kontakt i så god tid som muligt til, kampfordeler, Erik Degn.

 

Dommerpåsætning
Bestilling af dommere foregår ligeledes til Erik Degn.


Kampfordeler
Erik Degn
Tlf.: +45 61 51 98 52
E-mail: bodil-erik@mail.dk