Øvelser erobringsspil

 
Presspil øvelse 1    
  1:1 presspil
Der er tre spillere på hver bane. To spillere i den ende, hvor bolden er, og en spiller i den modsatte ende.
Bolden spilles op til spilleren i modsatte ende.
Mens bolden er undervejs, så spurter presspilleren op mod boldmodtageren.
Han skal løbe i maksimal fart op til modspilleren for at sætte ham under maksimalt pres.
Vigtigt at løbe helt hen til modstanderen og bolden og forsøge at erobre bolden med fysisk indsats.
Modstanderen skal forsøge at løbe forbi presspilleren med bolden.

Der tælles point for 1ere, 2ere, 3ere og 4ere for presspilleren.

Efter et pres, så byttes der roller.
Presspilleren bliver ny boldmodtager, den afleverende spiller bliver ny presspiller, boldmodtageren bliver ny afleveringsspiller.

Banestørrelse:
Efter niveau.
Aflang bane f.eks 4x12 meter

Antal spillere:
3 spillere pr. bane

Formål:
At indøve et aggressivt pres på boldholderen.

Instruktionsmomenter:
Spurte i pres.
Løb mens bolden er undervejs.
Tæl 1ere, 2ere og 3ere.
     
Presspil øvelse 2    
  2:4 presspil
Øvelsen begynder med at træneren spiller bolden til en af de fire røde spillere i den lille firkant.
De fire spillere skal holde fast i bolden.
Fri berøring.
De to blå spillere skal i fællesskab presse bolden fra de røde spillere. Hvis bolden erobres skal der forsøges scoring i det mål, der er tættest på stedet bolden blev erobret.
Det kan tillades, at bolden kommer lidt uden for firkanten, mens de blå presser.
De to presspillere skal arbejde max., så derfor sættes øvelsen på pause, hvis de ikke erobrer bolden inden for kort tid. 3 bolde - så skiftes presspillere.
Genpres fra de 4, hvis de taber bolden.

Udvikling:
Sæt en blå spiller i siden af hver zone (uden for den lille firkant i nærheden af hvert mål) Spilleren er passiv indtil bolden erobres af en af de blå, så må han bevæge sig mod mål. Bolden kan evt. "prikkes" hen til en af disse spillere, som så kan score.

Banestørrelse:
Efter niveau.
Lille firkant f.eks. 10 x 10/8 x 8
5-mands mål

Antal spillere:
6 spillere

Formål:
At indøve et aggressivt pres på boldholderen.
Første presser helt op på bolden.
Anden presser dække for afleveringer (bryde afl.)

Instruktionsmomenter:
Spurte i pres.
Løb mens bolden er undervejs.
Spil og løb fremad efter bolderobring.
Tæl 1ere, 2ere og 3ere.
     
     
Presspil.
Grundopstilling og fokusområder:
  Højt fælles pres ved målspark til modstanderen:
Udføres bedst mod hold, som ønsker at spille bolden frem fra målmanden!
Holdet står i ”grundopstilling” som vist på billedet - i kæder, der er centreret. Det er vigtigt, at alle står i disse kæder uafhængigt af, hvor modstanderne placerer sig. Gøre det muligt for modstanderen at spille bolden ud til en fri medspiller!

Når bolden spilles og er undervejs til boldmodtageren, sætter ALLE spillere i spurt mod bolden eller den nærmeste modspiller. Modspillere, der befinder sig længst væk fra bolden skal ikke presses.
For at nå frem til den spiller man skal presse, så er nogle spillere nødt til at bryde kæder (bagkædespillere). De kommer meget højt op på banen, men de øvrige bagkædespillere sideforskyder og spiller mand/mand.
Spilles bolden videre fra første modspiller til den næste, skal spilleren, der presser denne spiller forsøge at erobre bolden (tænke fremad - dække foran) så et modangreb kan sættes i gang.
Dette gælder for ALLE spillere og det pres de udfører.
Det er afgørende for succes, at ALLE spillere deltager og at ALLE spillere spurter i pres.
Når bolden erobres, skal der løbes fremad (dybt) fra så mange som muligt, og bolden skal spilles FREMAD for at fange modstanderen i ubalance og komme til en hurtig afslutning.
Vi taler om følgende i forhold til bolderobringer eller mangel på samme:
1ere: Ren erobring af bolden fra modstanderen - bold under kontrol (ønsket scenarie)
2ere: Modstanderen presses så hårdt, at det udløser et indkast/frispark til presholdet
3ere: Modstanderen får et indkast eller et frispark
4ere:  Modstanderen dribler eller løber forbi presspilleren.

Se eksempel på grundopstilling og bevægelse mod bolden her

Presspil på signal:
Der kan benyttes forskellige signaler til at igangsætte pres. Det er en forudsætning, at holldet er i balance, det vil sige at alle spillere er bag bolden og centreret og der ikke er for langt op til bolden. Forreste presspiller igangsætter pres - giver signal.

1. Modstanderne spiller bolden bagud til målmanden eller en bagerste mand.
2. En spiller i modstandernes bagkæde har ikke god kontrol over bolden.