Hobro IK Talent Plus
Vision 2018 - 2020
 
 
Værdier og målsætninger

I Hobro IK skal der være plads til både bredde og elite, dette gælder både i ungdom og senior,
 
I Hobro IK skal der både være plads til pige og drenge
 
I Hobro IK ungdom, skal der være plads til alle spillere uanset hudfarve, sociale vilkår og religion
 
I Hobro IK prioriterer vi, at spillerne skal dannes, som hele mennesker, hvor der er fokus på både fodbold og uddannelse
 
I Hobro IK prioriterer vi den flade organisation, hvor de enkelte afdelinger har direkte adgang til en person i bestyrelsen og løbende kan deltage i bestyrelsesmøderne efter behov.
 
Hobro IK ønsker at være med til at udvikle fodboldspillere fra hele Mariagerfjord Kommune, vores samarbejdsklubber samt i Himmerlandsområdet
 
Hobro IK er en del af noget større, da vi har fået et af DBU’s Topcenter, hvor vi ønsker at være med til at skabe rammer og gode træningsmuligheder for de udvalgte spiller på centret.
 
Hobro IK ønsker, at opnå DBU’s B-Licens, hvilket er prioriteret og godkendt i de to bestyrelser, således at det er en vision for både Hobro IK og Hobro IK A/S. 


Værdiord

/testHobro IK Talent Plus Motto

"Vi vil alle arbejde hårdt og seriøst for at udvikle os!"
 
 
 
Hobro IK/testTalent Plus
 
 

Visioner

Vi vil optimere udviklingen af talentfulde fodboldspillere i Hobro og omegn!
Vi vil videreudvikle de fysiske rammer til gavn for både Talent Plus-spillere og trænere!
Vi vil fortsat tilknytte dygtige, seriøse og uddannede trænere til Talent Plus-holdene!
Vi vil prioritere U13, U14 og U15 højest i 2016. Herefter prioriteres U13, U14 og U15 altid mindst lige så højt som U16, U17 og U19.
Vi vil hjælpe med optimere træningsmiljøet og kvaliteten i vores samarbejdsklubber!
Vi vil spille på så højt et niveau som muligt på alle årgangene!
Vi vil fortsat sikre adgang til og prioritere fordelagtige træningstider til Talent Plus- holdene!
Vi vil udfordre den enkelte spiller i forhold til potentiale og kompetencer.
Herigennem fast at rykke de tre bedste spillere op til træning i årgangen over én gang om ugen for at give større udfordringer.
Vi vil have spillere med på DBU's regionale Talentcentre!
Vi vil udvikle spillere, der er gode nok til at skifte til større klubbers U17 Liga hold!
Vi vil prioritere ekstra ressourcer til udvalgte elitespillere, herunder individuel træning!
Vi vil tilbyde Hobro IK's og omegnens bedste spillere i U10-U13 alderen Netværks- og Boblertræning.
 
 

2017-2018:
Vi vil erhverve os DBUs B-licens
Vi vil være repræsenteret i de bedste rækker for U13, U14, U15 og U17- og U19-divisionen.
Vi vil som minimum have 4 spillere med til DBUs talentcentertræninger.
Vi vil implementere en fælles spillestil på talent plus hold.
Vi vil implementere individuelle udviklingsplaner (sportsligt og uddannelsesmæssigt) for alle spillere.
Vi vil skabe mulighed for at træne fodbold i skoletiden fra 0. klasse til 3.G. 
Ved at udvide samarbejdet med Bymarkskolen (0.-6. klasse), Søndre Skole (7.-9. klasse), Mariagerfjord 10. klasse center, Tech College, Tradium Handelsgymnasiet og Mariagerfjord Gymnasium.
Vi vil indgå en aftale med en lokal efterskole, som satser på fodboldlinje.


Vi vil nå vores mål gennem:
At ville udvikle os gennem nye erkendelser som både klub og enkeltindivider.
En bred og stærk talentorganisation, der sætter en ære og stolthed i at udvikle unge fodboldspillere.
En positiv, dynamisk og mulighedsorienteret tilgang til udfordringer.
En sund klubøkonomi, der prioriterer midler til talentudviklingen.
Et stærkt og respektfyldt samarbejde med vores Mariagerfjord Talent Hobro IK Samarbejdsklubber.
Et tæt samarbejde med områdets skoler.
Uddannede og engagerede trænere minimum jævnfør DBU’s T-licens krav til gavn for både bredde og elite.
Et tæt forældresamarbejde, som skal sikre, at der dannes en helhed for, og en opbakning til fodboldtalenterne.
Gennem "Talent Plus"-linjen og ”Den Gule Linje”
At sikre, at der arbejdes ud fra DBU’s holdninger og handlinger.