Kontingentsatser Hobro IK-ungdom


Kontingent opkræves to gange årligt og dækker udendørs samt indendørs og vintertræning.
 
Årgang Kontingent/halvårligt Træning/uge
U5 drenge/piger 250 kr min. 1 gang
U6 drenge/piger 350 kr min. 1 gang
U7 drenge/piger 450 kr min. 1 gang
U8 drenge 500 kr min. 1 gang
U9 drenge 500 kr min. 1 gang
U10 drenge 575 kr min. 2 gange
U11 drenge 600 kr min. 2 gange
U12 drenge 625 kr min. 2 gange
U13 drenge 625 kr min. 2 gange
U14 drenge 675 kr min. 2-3 gange
U15 drenge 700 kr min. 2-3 gange
U 16 drenge 725 kr min. 2-3 gange
U 17 drenge 725 kr min. 2-3 gange
U 19 drenge 725 kr min. 2-3 gange
     
U8 piger 350 kr min. 1 gang
U9 piger 350 kr min. 1 gang
U10 piger 350 kr min. 2 gange
U11 piger 350 kr min. 2 gange
U13 piger 350 kr min. 2 gange


Spillere i kontingentrestance har ikke mulighed for at deltage i hverken træning eller kamp før restancen er betalt.
 

Kontingentopkrævning pr. 1. jan. 17 for Hobro IK fodbold.

Der opkræves to årlige kontingenter. 
1. opkrævning dækker fra 1. jan. til 30. juni. 
2. opkrævning dækker 1. juli til 31. dec. 
Kontingentet dækker al træning udendørs og indendørs, dog med undtagelse af talenttræning. Det opkræves særskilt.

Opkrævningen sendes som et link til medlemmet via den mailadresse medlemmet har oprettet hans/hendes Holdsportprofil. 
Der sendes en rykker ud umiddelbart inden betalingsfristen udløber. 

Op til og med U9:
Opkrævning for første halvår sendes ud omkring 15. april. Opkrævning for andet halvår sendes ud omkring 1. sep.

Fra U10 og op:
Opkrævning for første halvår sendes ud omkring 1. feb. 
Opkrævning for andet halvår sendes ud omkring 1. sep.

Når betalingsfristen overskrides spærres medlemmet på Holdsport og kan således ikke deltage i træning og kamp før kontingentet er betalt. 
Spillercertifikat frigives ikke, såfremt der er restance på det pågældende medlem. 

Vedr. de spillere som er oprettet hos Broen eller anden ordning, så søger klubben kontingentet hjem for disse. Det er dog under forudsætning af at klubben er gjort bekendt med at medlemmet er godkendt til ovenstående. 

Ved oprettelse af nye medlemmer i Holdsport, sendes automatisk kontingentopkrævning ud 14 dage efter oprettelse.


For medlemmer af HIK som er på efterskole og fortsat ønsker at deltage i kamp, er kontingentsatsen kr. 250 pr. halve år.